Služby

Prenájom nehnuteľnosti - prenajímateľ

Plánujete zarábať na vašej nehnuteľnosti?

Stanovenie nájomného a podmienok

Spracujeme požiadavky a podmienky klienta, podľa ktorých budeme hľadať cieľovú skupinu potencionálnych nájomcov. Stanovíme správnu výšku prenájmu a ostatné podmienky, čím zabezpečíme, že nehnuteľnosť bude trvale prenajatá.

Príprava na prenájom a marketing

Vyhotovíme profesionálne fotky – niekedy aj viackrát, aby sme zachytili najlepší uhol slnka. Napíšeme pútavý popis a vyhotovíme 2D pôdorys pre lepšiu vizualizáciu. Uvedieme nehnuteľnosť na najviac navštevovaných inzertných portáloch, sociálnych sieťach formou FB, IG, na vlastnej webstránke a o ponuke oboznámime databázu vlastných klientov aj databázu členov realitných kancelárií Realitnej únie.

Obhliadky a prenájom

Obhliadky prenajímanej nehnuteľnosti vykonávame podľa potreby. Sme k dispozícii od ráno do večera, cez víkendy aj sviatky. Predmetnú nehnuteľnosť prezentujeme každému záujemcovi ako možnému nájomcovi. Klienta priebežne informujeme o vývoji obhliadok a potencionálnych nájomcoch. Pomôžeme vybrať správneho záujemcu a vyjednáme podmienky prenájmu s nájomcom podľa požiadaviek prenajímateľa.

Právne zastúpenie

Vypracujeme všetky potrebné dokumenty a zmluvy potrebné k prenájmu nehnuteľnosti. Zabezpečíme ochranu vášho majetku a eliminujeme možné problémy.

Odovzdanie nehnuteľnosti

Spíšeme záznam o protokolárnom odovzdaní nehnuteľnosti, v ktorom zaznamenáme stav meračov energií. Súčasťou záznamu je aj detailná fotodokumentácia stavu bytu a jeho vybavenia.

Garancia

Zaručujeme sa klientom, že v prípade, ak nájomník odíde do jedného roka, bezplatne nájdeme iného nájomníka. Poskytujeme poistenie domácnosti pre prípad, keby nájomník niečo poškodil alebo zničil.

Dôvera

Zakladáme si na serióznosti našich klientov, preto dohodnutú finančnú odmenu platíte až po úspešnom zrealizovaní celého obchodného procesu. Nestane sa, že budete platiť za niečo, čo ste nedostali.

Služby

Prenájom nehnuteľnosti - nájomca

Hľadáte dočasné bývanie?

Stanovenie nájomného a podmienok

Spracujeme požiadavky a podmienky klienta, ktoré budeme pri hľadaní nehnuteľnosti zohľadňovať.

Vyhľadávanie nehnuteľnosti

Nájdeme nehnuteľnosti podľa požiadaviek klienta na inzertných portáloch, na sociálnych sieťach ako sú Facebook, Instagram a iné, uverejnením na vlastnej webstránke a z databázy vlastných klientov alebo z databázy členov realitných kancelárií Realitnej únie. Po spracovaní všetkých dostupných nehnuteľností na trhu, následne informujeme klienta o ponukách.

Obhliadky a prenájom

Obhliadky vykonávame bez klienta alebo za jeho prítomnosti. K dispozícii sme od ráno do večera, cez víkendy aj sviatky. Klienta priebežne informujeme o vývoji obhliadok. Zdokumentujeme potencionálne nehnuteľnosti, ktoré by mohli klientovi vyhovovať – formou fotiek, videí a spísaním údajov o nehnuteľnosti. Po vybratí nehnuteľnosti vyjednáme podmienky prenájmu s prenajímateľom podľa potrieb nájomcu.

Právne zastúpenie

Vypracujeme všetky potrebné dokumenty a zmluvy pre vašu ochranu pred prenajímateľom nehnuteľnosti.

Odovzdanie nehnuteľnosti

Spíšeme záznam o protokolárnom odovzdaní nehnuteľnosti, kde zaznamenáme stav meračov energií a priložíme detailnú fotodokumentáciu stavu bytu a jeho vybavenia.

Garancia

Zaručujeme sa klientom, že v prípade, ak prenajímateľ zruší nájomnú zmluvu do jedného roka, bezplatne nájdeme inú nehnuteľnosť.

Dôvera

Zakladáme si na serióznosti našich klientov, preto dohodnutú finančnú odmenu platíte až po úspešnom zrealizovaní celého obchodného procesu. Nestane sa, že budete platiť za niečo, čo ste nedostali.